Přihlásitzapomenuté heslo
registrace

E - školení obsluh manipulačních vozíků (OMV)

Určeno pro řidiče manipulačních vozíků v rozsahu oprávnění I, II, A,B,C,D,E,G,W-1,W-2,Z , na které se vztahuje povinnost školení, na základě Zákoníku práce v rozsahu stanoveném učební osnovou. Společnost Tolex spol.s.r.o. připravila nabídku pravidelného proškolování formou elektronické výuky, jako alternativu ke klasickému školení s instruktorem, které lze i různými způsoby kombinovat.

Cílová skupina – druhy školení:

Školení je určeno zaměstnancům, živnostníkům , soukromým osobám, kteří při výkonu své práce používají manipulační vozík.

Druhy školení – teoretická část:

Opakované školení (OPŠ), Základní školení (ZŠ), Rozšiřující školení (RŠ) 

Praktická část (PZ):

Je určená pro (ZŠ, RŠ) a následuje po úspěšném zvládnutí závěrečného zkušebního testu,

Cíle vzdělávání:

Účastníci školení si nastudují, zopakují a ověří znalosti:  

 • Požadavky na provoz vozíků
 • Kontrola před jízdou
 • Plnění paliva
 • Nabíjení a výměna akumulátorových baterií
 • Pojezd (řízení) obecné požadavky
 • Dopravní cesty a stohovací prostory
 • Nosnost vozíku
 • Nakládka , vykládka , stohování , regály
 • Zakázané manipulace
 • Určení a hodnocení rizik – MV
 • Důvody neprovozuschopnosti
 • Zdravotní příprava - první pomoc

Forma školení, rozsah školení a obsah školení – teoretická část

E - školení výkladově ilustrativní metodou s procvičením znalostí formou studijních textových materiálů tematicky rozdělených do oblastí, které jsou doplněny krátkými instruktážními video ukázkami. Následně školený pokračuje třemi cvičnými testy, kde je každá odpověď okamžitě po zadání vyhodnocena. V případě nesprávné odpovědi se zobrazí zároveň i správná odpověď, odpovědi jsou rozlišeny barevně. Po ukončení cvičných testů, následuje závěrečný zkušební test s časovým limitem 60 minut. Školení lze kdykoli přerušit a pokračovat ve studiu rozečtené látky později. S výjimkou závěrečného testu lze všechny lekce i cvičný test spouštět opakovaně, bez jakéhokoli omezení. Automatické odhlášení z aplikace proběhne po 12 hodinách nečinnosti. Testy jsou vygenerovány náhodně z velkého počtu variant a obsahují předepsaný počet otázek dle jednotlivých tematických oblastí. Vydání Potvrzení o opakovaném školení, řidiče manipulačních vozíků je podmíněna prostudováním studijních materiálů a absolvováním závěrečného testu s minimální úspěšností 90% .

Technicko-organizační zajištění

Školení probíhá pouze elektronicky, prostřednictvím PC připojeného k Internetu doporučený prohlížeč Google chrome. Doporučená periodicita školení je 1x za rok. Jednoduchý návod jak procházet školením je pro uživatele popsán v systému E– školení  k dispozici v sekci Informace o školení .