E-školení řidičů VZV

školte se v pohodlí domova

Otázky a odpovědi

Použité zkratky v textech

OMV Obsluha motorových manipulačních vozíků (dříve řidič MV)
MV Motorový manipulační vozík
OPŠ Opakované školení                             
Základní školení
Rozšiřující školení
PZ  Praktický zácvik
DPŘ Dopravně provozní řád (místně provozní předpis)

 

Registrace

Je nutné se registrovat při prvním vstupu do školení?
Ano registrace je nutná, všechny dokumenty o školení se Váží k Vaší osobě.

Musím se znovu registrovat při dalším vstupu do školení?
Není třeba jste již registrován, přihlašujete se e-mailem a heslem. Pokud jste heslo zapomněli, klikněte na „zapomenuté heslo“

Jak si můžu opravit registrační údaje při změně podmínek zadání,např.číslo občanského průkazu apod.?
Po přihlášení do aplikace vstoupíte do kontaktu – „Napište nám“ kde zadáte svůj požadavek, Váš požadavek bude neprodleně vyřízen. 

Můžu se do aplikace přihlásit z jiného zařízení?
Ano pokud jste registrován přihlašujete se z jakéhokoli zařízení emailem a heslem.

Platba proforma faktury

Musím zaplatit Proforma fakturu, pokud se školím jako zaměstnanec firmy?
Pokud objednatel (mateřská firma pro, kterou se školíte) zašle objednávku s požadavkem na vyškolení konkrétních osob (jmenný seznam), aplikace těmto osobám zpřístupní školení, aniž byste provedly úhradu. Úhradu za vás provede objednatel.

Studijní materiály

Můžu si opakovaně procházet studijní materiály?
Studijní materiály si můžete opakovaně procházet a přehrávat videa až do doby ukončení školení. Školení je ukončeno závěrečným testem a vydáním dokladů o absolvování školení. Pro další opakované procházení studijních materiálů a videí se musíte přihlásit do školení.

Jak poznám, že je školení ukončeno?
Školení je ukončeno zdárným výsledkem závěrečného testu, tj. s min. úspěšností 90 % a vydáním dokumentů o školení.

Cvičné testy

Musím absolvovat všechny cvičné testy?
Nemusíte, pokud dosáhnete v I. nebo II. testu úspěšnost 90 % a vyšší, nabídne Vám aplikace možnost přejít na závěrečný test.

Můžu cvičné testy libovolně přerušit např. přestávkou nebo se vrátit do studijních materiálů?
Ano můžete libovolně, časová prodleva ani četnost přerušení není limitována 

Závěrečný test

Můžu přijít o oprávnění, pokud nesplním požadovanou úspěšnost závěrečného testu?
Ne nemůžete, aplikace Vám nabídne opakovaně cvičné testy a potom závěrečný test.

Budu muset znovu platit školení, pokud nejsem úspěšný?
Nebudete, protože školení není uzavřeno a nebyl vydán žádný doklad o školení.

Kolikrát se můžu pokoušet o závěrečný test?
Až do doby úspěšného výsledku závěrečného testu tj.90 % a více.

Způsobilost k řízení vozíku

Jakou způsobilost k řízení vozíku prokazuje žadatel o průkaz obsluhy manipulačního vozíku (OMV)?
Řízení motorových vozíků je povoleno pouze k tomu vyškoleným a pověřeným řidičům. Řidiči motorových vozíků musí být fyzicky způsobilí s přihlédnutím k požadavkům národních vládních institucí majících příslušné právní oprávnění.

Jaký je minimální věk řidiče manipulačního vozíku?
Věková hranice pro získání oprávnění k řízení manipulačního vozíku (OMV) je 18 let

Kdo posuzuje zdravotní způsobilost?
Zdravotní způsobilostí k řízení motorových vozidel se rozumí tělesná a duševní schopnost k řízení motorových vozidel. Posouzení zdravotní způsobilosti provádí posuzující lékař na žádost žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění.

Musím být držitelem oprávnění pro řízení motorových vozidel?
Pokud se jedná o účelovou komunikaci, která je veřejně přístupná a na které vlastník nestanovil jinak, je nutné ještě řidičské oprávnění k řízení vozidla kategorie B (do 3500 kg) nebo T příp. C (nad 3500 kg maximální přípustné hmotnosti). Na uzavřené komunikaci, která není veřejně přístupná si může vlastník nebo provozovatel stanovit způsob použití této komunikace.Vyžaduje-li to výrobce nebo dovozce vozíku musí být obsluha držitelem oprávnění pro řízení motorových vozidel v souladu se zák. 361/2000 Sb. Tento požadavek bývá uveden v návodu k obsluze daného vozíku.

Ztráta průkazu – vydání duplikátu.
Duplikát průkazu je možné vydat na základě Vaší žádosti a po ověření v evidenci E-školení nebo poškozeného průkazu. Využijete k tomu Kontakt, napište nám.

Výměna průkazu.
Pro výměnu průkazu je nutné zaslat požadavek na výměnu průkazu spolu se starým průkazem a fotografii. Vše v elektronické podobě zašlete na servis@tolex.cz nevvě budou zapsány skupiny oprávnění dle nového značení takto: staré označní I-F nové označení I-W1 , staré označení II-M nové označení II-W1