E-školení řidičů VZV

školte se v pohodlí domova

Opakované školení

K opakovanému školení se přihlašují uchazeči, kteří již vlastní průkaz obsluhy motorového manipulačního vozíku (OMV). Účelem opakovaného školení je především zopakování a ověření znalostí potřebných k bezpečné obsluze motorového manipulačního vozíku. Při úspěšném zakončení získáte doklad, kterým se prokazujete zaměstnavateli. Zaměstnavatel tím naplní požadavky vyplývající ze zákona. Doporučená periodicita je 12 měsíců od posledního školení. O následujícím termínu OPŠ Vás budeme informovat 10 dnů předem. Upozornění obdržíte e-mailovou zprávou. Opakované školení řidičů motorových manipulačních vozíků se provádí v rozsahu stanoveném učební osnovou a je zakončeno ověřením znalostí formou závěrečného testu. 

Forma, rozsah a obsah E-školení – teoretická část

E-školení probíhá výkladově ilustrativní metodou s procvičením znalostí formou studijních textových materiálů tematicky rozdělených do oblastí, které jsou doplněny krátkými instruktážními video ukázkami. Následně školený pokračuje třemi cvičnými testy, kde je každá odpověď okamžitě po zadání vyhodnocena. V případě nesprávné odpovědi se zobrazí zároveň i správná odpověď, odpovědi jsou rozlišeny barevně. Po ukončení cvičných testů, následuje závěrečný zkušební test s časovým limitem 60 minut. E-školení lze kdykoli přerušit a pokračovat ve studiu rozečtené látky nebo cvičného testu později. Všechny lekce i cvičný test lze spouštět opakovaně, bez jakéhokoli omezení s výjimkou závěrečného testu. Automatické odhlášení z aplikace proběhne po 12 hodinách nečinnosti. Testy jsou vygenerovány náhodně z velkého počtu variant a obsahují předepsaný počet otázek dle jednotlivých tematických oblastí přizpůsobené k rozsahu oprávnění. Vydání, Záznamu o E-školení a Potvrzení o opakovaném školení řidiče motorových manipulačních vozíků je k dispozici po absolvování závěrečného testu, s možností tisku nebo exportu PDF. Požadovaná minimální úspěšnost 90 %.