E-školení řidičů VZV

školte se v pohodlí domova

Praktický zácvik

Praktický zácvik (PZ) obsluhy OMV je nedílnou součástí Základního nebo Rozšiřujícího školení. Praktický zácvik je možné také objednat pro osvojení praktických dovedností při delší odmlce v práci se strojem nebo při přechodu na jiný stroj, jiné pracoviště apod. Postup praktického zaučení a ovládání manipulačního vozíku vychází z návodu k obsluze manipulačního vozíku.

Před zahájením praktického zácviku musí uchazeč předložit instruktorovi, který bude provádět praktický zácvik tyto dokumenty:

  • Záznam o E-školení teoretická část
  • Lékařský posudek – potvrzený lékařem
  • Záznam o praktickém zácviku (bianco)

Všechny tyto dokumenty jsou ke stažení po ukončení ZŠ nebo RŠ teoretická část. Doba praktického zácviku je závislá na rychlosti, se kterou uchazeč zvládne požadované úkony. Požadované úkony jsou stanovené osnovou.  

Povinností provozovatelů je seznámení obsluhy motorového vozíku s místními provozními předpisy (DPŘ), rozbory rizik. K tomuto může případně využít instruktora provádějícího praktický zácvik.