E-školení řidičů VZV

školte se v pohodlí domova

Jak postupovat

Registrace

Pro vstup do školení je nutná REGISTRACE.  Registrujte s z Vašeho počítače, vyplňte požadované údaje, (PIN kód vyplňujete jen pokud se školíte pro potřebu firmy) a následně registraci odešlete. Obratem obdržíte potvrzovací e-mail, kliknutím na odkaz registraci dokončíte. Registrace není nutná v případě, že jste se již někdy registrovali.Dále se přihlašujete e-mailem a heslem. 

Přihlášení

Přihlásit se můžete z jakéhokoli zařízení, které je připojeno k internetu. Doporučený prohlížeč Google Chrome.          

Firemní uživatel - školím se pro potřebu firmy
Zadejte e-mail a heslo, klikněte na PŘIHLÁSIT.
Po přihlášení je Vám zpřístupněno školení.                                                                                 

Soukromý uživatel - školím se pro vlastní potřebu                                                     
Zadejte e-mail a heslo, klikněte na PŘIHLÁSIT. 
Objednejte školení z nabídky - odešlete objednávku.
Uhraďte proforma fakturu - následně obdržíte e-mailem zprávu o zpřístupnění školení.

Další informace

Napište nám (Kontakt) – zde je možné objednat Doplňkové studijní materiály jako např. Návod k obsluze, Dopravně provozní řád (DPŘ) aj. jsou-li k dispozici. Zde můžete také požádat o opravu Vašich registračních údajů, vystavení duplikátu průkazu OMV, rovněž zde můžete vyjádřit svůj názor na aplikaci.

Studijní materiály, testy

Po prostudování studijních materiálů přejděte na cvičný test I, II, III, časový limit ani počet přihlášení k těmto materiálům není omezen. Požadovaná úspěšnost u cvičných testů není stanovena. Vpřípadě dosažení úspěšnosti min. 90 % (v testu I nebo II ) je Vám nabídnuta možnost přejít na závěrečný test.

Po ukončení cvičných testů přejdete k Závěrečnému z testu, časový limit je 60 minut a není možné přerušení.
V případě nesplnění časového limitu nebo požadované úspěšnosti (min.90 %) máte možnost (zdarma) přejít zpět do studijních materiálů a cvičných testů a poté zopakovat závěrečný test.

Opakované školení  po úspěšném zakončení závěrečného testu u je Vám k dispozici v levém menu Ukončené školení Záznam o E-školení + potvrzení o OPŠ s možností tisku nebo exportu PDF.

Praktický zácvik  po úspěšném zakončení závěrečného testu u ZŠ nebo RŠ objednáte, vybíráte z nabízených variant Objednávka praktického zácviku je podmíněna absolvováním závěrečného testu s minimální úspěšností 90 %. Praktický zácvik je možné objednat u instruktora Tolex spol. s.r.o., nebo u jiného instruktora, případně přímo na Vašem pracovišti se souhlasem zaměstnavatele. 

Objednání u jiného instruktora si zajišťujete sami – pokud si nevíte rady potom nás kontaktujte na uvedeném spojení. Obratem Vám zajistíme instruktora ve Vašem regionu. Záznamem o E-školení (teoretická část) a Lékařským posudkem se prokazujete jinému instruktorovi, před započetím praktického zácviku. O průběhu praktického zácviku musí být proveden záznam . Záznam o E-školení (teoretická část) a Záznam o praktickém zácviku a Lékařský posudek (bianco) jsou ke stažení v této aplikaci  s možností tisku nebo exportu PDF.

Po absolvování  praktického zácviku u jiného Instruktora zašlete vyplněný a podepsaný Záznam o praktickém zácviku, Vaši fotografii, Lékařský posudek (vše v elektronické podobě) na servis@tolex.cz  Následně Vám bude vystaven: Průkaz obsluhy manipulačních vozíků (OMV) a zaslán poštou na uvedenou adresu. Záznam o E-školení a praktickém zácviku je Vám k dispozici po přihlášení v sekci Ukončené školení s možností tisku nebo exportu PDF.

Při objednání praktického zácviku u instruktora Tolex spol. s.r.o. veškeré doklady budou předány osobně a není nutné jejich zasílání. Potřebné doklady zajišťuje instruktor Tolex spol. s.r.o.

V případě, že účastník nedokončí školení nebo jej absolvuje neúspěšně nevzniká tím nárok na vrácení jím poukázané platby.