E-školení řidičů VZV

školte se v pohodlí domova

Rozšiřující školení

Rozšiřující školení (RŠ) teoretická část. Má-li řidič ovládat vozík jiné třídy nebo druhu, než pro který má průkaz OMV musí doplnit své znalosti a praktické dovednosti rozšiřujícím školením Řidiči motorových vozíků musí být fyzicky způsobilí s přihlédnutím k požadavkům národních vládních institucí majících příslušné právní oprávnění. Rozšiřující školení se provádí podle osnovy se zaměřením na požadovanou třídu a druh oprávnění

Forma, rozsah a obsah E-školení

teoretická část, probíhá stejným způsobem jako u ZŠ – teoretická část. Záznamem o školení – teoretická část a Lékařským posudkem se prokazujeme instruktorovi před započetím praktického zácviku.