E-školení řidičů VZV

školte se v pohodlí domova

Základní školení

Do základního školení se přihlašuje uchazeč, který splňuje základní požadavky pro získání průkazu obsluhy motorového manipulačního vozíku (OMV) Řízení motorových vozíků je povoleno pouze k tomu vyškoleným a pověřeným řidičům.Řidiči motorových vozíků musí být fyzicky způsobilí s přihlédnutím k požadavkům národních vládních institucí majících příslušné právní oprávnění.

Forma, rozsah a obsah E-školení – teoretická část

E-školení probíhá výkladově ilustrativní metodou s procvičením znalostí formou studijních textových materiálů tematicky rozdělených do oblastí, které jsou doplněny krátkými instruktážními video ukázkami. Následně školený pokračuje třemi cvičnými testy, kde je každá odpověď okamžitě po zadání vyhodnocena. V případě nesprávné odpovědi se zobrazí zároveň i správná odpověď, odpovědi jsou rozlišeny barevně. Po ukončení cvičných testů, následuje závěrečný zkušební test s časovým limitem 60 minut. E-školení lze kdykoli přerušit a pokračovat ve studiu rozečtené látky nebo cvičného testu později. Všechny lekce i cvičný test lze spouštět opakovaně, bez jakéhokoli omezení s výjimkou závěrečného testu. Automatické odhlášení z aplikace proběhne po 12 hodinách nečinnosti. Testy jsou vygenerovány náhodně z velkého počtu variant a obsahují předepsaný počet otázek dle jednotlivých tematických oblastí přizpůsobené k rozsahu oprávnění. Vydání, Záznamu o E-školení, teoretická část je k dispozici po absolvování závěrečného testu, s možností tisku nebo exportu PDF. Požadovaná minimální úspěšnost 90 %. Záznamem o školení – teoretická část a Lékařským posudkem se prokazujeme instruktorovi před započetím praktického zácviku.